Pracujeme s rodinami našich dětských klientů, kterým poskytujeme komplexní podporu a posilujeme jejich samostatnost. Společně se snažíme zvládnout nepříznivou situaci a vracet do života dětí bezstarostnost.

Jsme s vámi, když potřebujete.

Respektujeme vaši jedinečnost.

Dbáme na mlčenlivost.

Mikuláš 365, o.p.s. je pražská nezisková organizace, od roku 2005 zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 379. Od počátku se její zaměstnanci věnují problematice dětí a těch, kteří o ně pečují. Za tu dobu získali cenné zkušenosti se vzděláváním dětí a mládeže z dětských domovů či pěstounských rodin. Jejich práce s cílovou skupinou je komplexní, proto zahrnuje jak vychovatele a náhradní rodiče, tak vlastní rodiče dětských klientů.

Ve spolupráci s Katedrou sociální práce UK provedli výzkum dostupnosti a kvality sociálních služeb pro náhradní rodiny ve vybraných krajích ČR. V roce 2009 svým projektem podpořili vznik Asociace náhradních rodin České republiky.

Se známým psychologem, PhDr. Mgr. Jeronýmem Klimešem, Ph.D. sepsali příručku pro rodiče, kteří se rozchází a hledají způsob, jak rozchodem neublížit svým dětem.

Posláním organizace je podporovat plný a harmonický vývoj dítěte a rodiny.

Cílem spolupráce s rodinami je provázení rodičů v náročné životní etapě rozchodu, který vyžaduje mobilizaci sil k výchově dětí, komunikaci i udržení funkčních rodičovských vztahů.

Šíření veřejného povědomí o otázkách spojených s rozpadem rodiny považujeme za důležitou součást prevence negativních následků rozpadu rodin. Ke sdílení dobré praxe jsme v projektu Komunikační mosty celorepublikově propojili organizace zabývající se oblastí náhradní rodinné péče.

Od roku 2013 je organizace držitelem pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle zák.359/1999. Má akreditaci jako vzdělávací instituce č.2013/1184-I u MPSV a pod č.MSMT-34244/2013-1u MŠMT.

Je členem Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO).

Lidé v organizaci

Správní rada​​

Předseda: Josef Kujal

Členka: Hedvika Gabrielová

Člen: Ing. Jiří Jakoubek

Lidé v týmu

Bc. Eva Flossmannová, ředitelka, terapeutka

Mgr. Marta Ficzová, odborná pracovnice asistovaných styků

Mgr. Tereza Šimonová, koordinátorka asistovaných styků

PhDr. Jitka Hofmannová, psycholožka

Mgr. Lenka Vojtěchová, právnička

Dozorčí ra​​da

Předseda: Ing. Miroslav Brabec

Členka: Ing. Pavla Čapková

Člen: Martin Sígl

Výroční zprávy

Rozhodnutí o rozšíření pověření SPOD 2016