Pracujeme s rodinami našich dětských klientů, kterým poskytujeme komplexní podporu a posilujeme jejich samostatnost. Společně se snažíme zvládnout nepříznivou situaci a vracet do života dětí bezstarostnost.

Jsme s vámi, když potřebujete.

Respektujeme vaši jedinečnost.

Dbáme na mlčenlivost.

Mikuláš 365, o.p.s. je pražská nezisková organizace, od roku 2005 zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 379. Od počátku se její zaměstnanci věnují problematice dětí a těch, kteří o ně pečují. Za tu dobu získali cenné zkušenosti se vzděláváním dětí a mládeže z dětských domovů či pěstounských rodin. Jejich práce s cílovou skupinou je komplexní, proto zahrnuje jak vychovatele a náhradní rodiče, tak vlastní rodiče dětských klientů.

Ve spolupráci s Katedrou sociální práce UK provedli výzkum dostupnosti a kvality sociálních služeb pro náhradní rodiny ve vybraných krajích ČR. V roce 2009 svým projektem podpořili vznik Asociace náhradních rodin České republiky.

Se známým psychologem, PhDr. Mgr. Jeronýmem Klimešem, Ph.D. sepsali příručku pro rodiče, kteří se rozchází a hledají způsob, jak rozchodem neublížit svým dětem.

Posláním organizace je podporovat plný a harmonický vývoj dítěte a rodiny.

Cílem spolupráce s rodinami je provázení rodičů v náročné životní etapě rozchodu, který vyžaduje mobilizaci sil k výchově dětí, komunikaci i udržení funkčních rodičovských vztahů.

Šíření veřejného povědomí o otázkách spojených s rozpadem rodiny považujeme za důležitou součást prevence negativních následků rozpadu rodin. Ke sdílení dobré praxe jsme v projektu Komunikační mosty celorepublikově propojili organizace zabývající se oblastí náhradní rodinné péče.

Od roku 2013 je organizace držitelem pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle zák.359/1999. Má akreditaci jako vzdělávací instituce č.2013/1184-I u MPSV a pod č.MSMT-34244/2013-1u MŠMT.

Je členem Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO).

Lidé v organizaci

Správní rada​​

Předseda: Josef Kujal

Členka: Hedvika Gabrielová

Člen: Ing. Jiří Jakoubek

Lidé v týmu

Bc. Eva Flossmannová, ředitelka, vedoucí programů, poradkyně, terapeutka

Mgr. Marta Ficzová, odborná pracovnice asistovaných styků

Mgr. Magda Marešová, odborná pracovnice asistovaných styků

Bc. Lenka Ságnerová, terapeutka

PhDr. Jitka Hofmannová, psycholožka, interní supervizorka

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., odborný garant asistovaných styků

Mgr. Lenka Vojtěchová, právnička

Dozorčí ra​​da

Předseda: Ing. Miroslav Brabec

Členka: Ing. Pavla Čapková

Člen: Martin Sígl

Výroční zprávy

Rozhodnutí o rozšíření pověření SPOD 2016