Neformální setkávání rodičů

Nemusíte být na všechny vtíravé otázky sami. Moderované posezení u kávy je prostorem pro příběhy malé skupiny rodičů, kterým se rozpadl vztah, a kladou si otázku, jak dál.

 

Vede pracovnice organizace. Pravidelně 1x za měsíc, každý sudý pátek v 10:00, trvá 75 min. Vstup jednorázově 30 Kč.

 

Rezervace na info@mikulasops.cz

Setkávání dětí s rodiči za podpory asistenta

Cílem služby je vytvořit podmínky pro klidný průběh setkání dítěte s rodičem, který nemá dítě v péči . Službu poskytujeme v Praze, a to zejména v našich prostorách. Asistence je možná i po pracovní době a o víkendech.

 

Kritériem pro poskytnutí služby je zejména ochota rodičů spolupracovat a volná kapacita Mikuláše.

 

Odborným garantem služby je PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

Poradenství při rozpadu rodiny

Poskytujeme poradenství v oblasti rozchodu/rozvodu, rozpadu rodiny, jako je např. péče o děti, výchovné či vztahové problémy.

Konzultace s psychologem, terapie

V bezpečném a důvěrném prostředí můžete sdílet to, co prožíváte. Setkáte se s přijímajícím postojem a přirozeným mezilidským vztahem mezi klientem a terapeutem. Vážíme si důvěry klientů.

Objednávky, ceník

Objednat se můžete emailem nebo telefonicky.

Zrušení domluveného termínu je možné. Informujte nás prosím alespoň den předem. V opačném případě je třeba cenu uhradit, i když se nedostavíte.

Služby poskytujeme díky darům a dotacím ZDARMA. Po vyčerpání získané finanční podpory platí uvedené ceny.

Asistované setkání s dětmi dle domluvy zdarma
Asistované předání dětí dle domluvy zdarma
Individuální poradenství a terapie 50 min 600,- Kč
Párové poradenství a terapie 60 min 800,- Kč
Rodinné poradenství a terapie 60 min 1000,- Kč
Neformální setkání rodičů (placený vstup) 75 min 30,- Kč