Mikuláš pro rodinu

Projekt „Mikuláš pro rodinu“, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_017/0000936, je financován z prostředků ESF+ prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

 

1.7.2023 – 30.6.2026

Poslání

Podpořit rodiny v rozpadu v nalezení dohody, která bude vycházet z nejlepšího zájmu dítěte prostřednictvím služeb Hlas dítěte, asistovaných styků včetně rodičovských reflexí a terapeutického doprovázení.

Cíle

    • posílit a rozvinout schopnosti rodičů obnovit funkčnost rodiny v nových podmínkách
    • posílit aktivní participaci děti na rozhodování o vlastní situaci a hledání řešení
    • rozvíjet efektivní multidisciplinární spolupráce při řešení situace rodin v síti pracovníků neziskových organizací, OSPOD a soudu
    • zvýšit znalosti rodičů a pracovníků škol v oblasti dopadů rozpadu rodiny na dítě a možností včasné a účinné intervence

Charakteristika

Projekt Mikuláš pro rodinu čerpá z nejlepších zkušeností dvou předcházejících projektů a 17 let zkušeností práce s ohroženými rodinami a dětmi. Během tří let realizujeme již úspěšně ověřený a zavedený program komplexní podpory rodinám v rozpadu postavený na úzké multidisciplinární spolupráci. Program doplňujeme osvětou rodičů a škol s celkovým cílem zmírnění negativních dopadů na děti a zvýšení aktivní participace rodičů a dětí na řešení jejich situace. V rámci projektu plánujeme podpořit na 300 klientů.

Portál Hlas dítěte

Naše organizace provozuje a rozvíjí portál www.hlasditete.cz, který je určen pro odborníky, rodiče i školy a přináší užitečné a praktické informace k tématice rozpadu rodiny. Pro odborníky máme nachystanou komplexní metodiku práce s rodinami v rozpadu. Pro rodiče jsme připravili přehled témat, která mohou pomoci jim i jejich dětem projít rozvodem a dále prospívat. Pro školy, zejména pro učitele, jsme vytvořili podpůrného průvodce obsahujícího odpovědi na běžné dotazy týkající se práce s dětmi z rozpadajících se rodin a také téma péče o vlastní pohodu.