Mikuláš dětem

Projekt „MIKULÁŠ DĚTEM 2“, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017121, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

1.7.2021 – 30.6.2023

Poslání

Zefektivnit podporu celého rodinného systému prostřednictvím přenosu inovativní metodiky „Hlas dítěte“ a modelu spolupráce do dalších organizací poskytujících podporu rodinám ve fázi rozpadu.

Cíle

    • zvýšit úroveň odborných znalostí a dovedností pracovníků NNO a OSPOD pro efektivní práci s rodinami ve fázi rozpadu
    • vytvořit síťovací platformu pro odborné pracovníky vč. online průvodce pro rodiče
    • posílit a rozvinout schopnosti rodičů obnovit funkčnost rodin v nových podmínkách
    • dosáhnout efektivní spolupráce klíčových aktérů a rozšířit metodiku a model spolupráce mezi další NNO a OSPOD v Praze

Charakteristika

Projekt MIKULÁŠ DĚTEM 2 je pokračováním úspěšného projektu pilotního ověření inovativního modelu spolupráce Mikuláše, OSPOD MČ Praha 4 a Obvodního soudu pro Prahu 4 a metodiky programu podpory narušených funkcí rodiny s názvem „Hlas dítěte“. V rámci projektu plánujeme podpořit až 50 odborných pracovníků pražských NNO a OSPOD formou školení a mentorinku. Dále poskytneme podporu 50 rodinám s cílem pomoci nalézt smírné řešení při novém uspořádání rodinných poměrů.

Statistika

V předcházejícím projektu jsme podpořili celkem 45 rodin, z toho 88 rodičů či dalších pečujících a 61 dětí. U téměř 60 % rodin, jež prošly službou „Hlas dítěte“ a soud uzavřel jejich případ, došlo k vyřešení ustanovení poměrů péče o děti smírnou dohodou.

 

V projektu „Mikuláš dětem 2“ z celkového počtu 44 rodin, které se účastnily služby „Hlas dítěte“, došlo během realizace projektu u 52% z nich k ukončení soudního řízení. Z tohoto počtu došlo k ukončení sporu díky dohodě rodičů u 65 % rodin. Byl tak naplněn dílčí cíl projektu, kdy nadpoloviční většina rodičů v důsledku dosažení dohody zvýšila svou schopnost vnímat situaci z pohledu dětí.